Európai Menekültügyi Alap - hazai jogszabályok

Jogi háttér (hazai):

2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról,

301/2007. (XI. 9.) kormányrendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról,

52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet a menekültügy szervezeti rendszeréről,

23/2012. (IV. 26.) BM rendelet a 2007-2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekről.

 A jogszabályi felsorolás nem taxatív, az aktuális jogszabályi háttérről az alábbi címen tájékozódhat :

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

A pályázóknak a pályázatok tervezésekor az alábbi jogszabályokra is figyelemmel kell lenniük:

a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény,

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (amortizáció),

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,

egyéb vonatkozó jogszabályok.

CsatolmányMéret
23/2012. (IV. 26.) BM rendelet263.08 KB