Európai Visszatérési Alap

Az Európai Visszatérési Alap általános célja, hogy támogassa azon harmadik országbeli állampolgárok, akik nem, vagy már nem teljesítik a tagállamba történő belépés és tartózkodás feltételeit, önkéntes vagy kényszerített visszatérését.

Az Európai Visszatérési Alap személyi hatálya:

  1. Azon menedékkérők, akiknek ügyében nem született jogerős elutasító határozat, és választhatják az önkéntes hazatérés lehetőségét.
  2. Azon harmadik országbeli állampolgárok, akik nemzetközi védelemben vagy ideiglenes védelemben részesülnek, és az önkéntes hazatérés lehetőségével élnek. Az ilyen önkéntes visszatérési intézkedéseket 2000-2007. között az EMA-I. és EMA-II. támogatta, 2008-tól kezdve a Visszatérési Alap keretébe tartoznak.
  3. Azon harmadik országbeli állampolgárok, akik nem, vagy már nem teljesítik a tagállamba történő belépés és tartózkodás feltételeit, és az adott tagállam területének elhagyására vonatkozó kötelezettségükkel összhangban az önkéntes visszatérés lehetőségével élnek.
  4. Egyéb harmadik országbeli állampolgárok, akik nem, vagy már nem teljesítik a tagállamba történő belépés és tartózkodás feltételeit.

Harmadik ország minden olyan ország, amely nem az Európai Unió tagállama.

Az Európai Visszatérési Alap személyi hatályába az Európai Unió tagállamának állampolgárai nem tartoznak.

A pályázók által megvalósítani kívánt projekt akkor támogatható, ha az Alap személyi hatálya alá tartozó személyek a projekt közvetlen és/vagy közvetett célcsoportját alkotják.

 Célkitűzések és prioritások:

  1. Stratégiai megközelítés kidolgozásának támogatása a tagállamok általi visszatérés-igazgatáshoz: Támogatott önkéntes hazatérő programok szervezése és végrehajtása.
  2. Különleges, innovatív nemzet(köz)i eszközök támogatása a visszatérés igazgatásának terén: országinformációgyűjtése, előzetes tájékoztatásnyújtás és tanácsadás az önkéntes hazatérési és re-integrációs lehetőségekről.
  3. A visszatérések igazgatására vonatkozó közösségi szabványok és bevált gyakorlatok támogatása: képzések, szemináriumok, információ- és tapasztalatcsere.