Európai Integrációs Alap

 Az Európai Integrációs Alap (A harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap) támogatást nyújt ahhoz, hogy a különböző gazdasági, társadalmi, kulturális, vallási, nyelvi és etnikai hátterű harmadik országbeli állampolgárok beilleszkedését megkönnyítse az európai társadalmakba.

 Az Európai Integrációs Alap személyi hatálya:

  • harmadik országok azon állampolgárai, akik három hónapot meghaladó tartózkodási jogcímmel rendelkeznek, és jogszerűen tartózkodnak a Magyar Köztársaság területén,
  • ideértve a befogadottakat is,
  • kivéve a menedékjogról szóló törvény hatálya alá tartozó személyeket (menedékjogot kérő, menekült, oltalmazott, menedékes).

Harmadik ország minden olyan ország, amely nem az Európai Unió tagállama.

Az Európai Integrációs Alap személyi hatályába az Európai Unió tagállamának állampolgárai nem tartoznak.

A pályázók által megvalósítani kívánt projekt akkor támogatható, ha az Alap személyi hatálya alá tartozó személyek a projekt közvetlen és/vagy közvetett célcsoportját alkotják.