Külső Határok Alap

Az Európai Parlament és a Tanács 2007. május 23-án a 2007/574/EK határozattal hozta létre a Külső Határok Alapot (KHA). A KHA általános célja, hogy támogassa az Európai Unió tagállamait a külső határok igazgatására vonatkozó európai politika végrehajtásával összefüggésben a külső határai őrizetének magas és egységes színvonalon történő ellátásában, rugalmas határforgalom ellenőrzésben, a közös, integrált határigazgatási rendszer fokozatos fejlesztésében a szolidaritás elve alapján a közösségi céloknak megfelelő nemzeti intézkedések előírásával, figyelembe véve az e területet érintő közösségi jogszabályokat, ajánlásokat.

 

A KHA keretében támogatható célkitűzések:

  • a külső határokra irányuló, ellenőrzéseket és őrizeti feladatokat is magában foglaló határellenőrzés hatékony szervezése;
  • a külső határokon a személyek áramlásának hatékony kezelése a tagállamok által egyrészt a külső határok magas szintű védelmének, másrészt a külső határokon a zökkenőmentes határátkelésnek a schengeni vívmányokkal valamint a tiszteletteljes bánásmód és a méltóság elvével összhangban történő biztosítása érdekében;
  • a külső határok átlépésére vonatkozó közösségi jog rendelkezéseinek, különösen az 562/2006/EK rendeletnek a határőrök általi egységes alkalmazása;
  • a tagállamok harmadik országokban lévő konzuli és egyéb szolgálatai által szervezett tevékenységek irányításának javítása a harmadik országok állampolgárainak a tagállamok területére való áramlása és a tagállamok közötti ezirányú együttműködés tekintetében.

A KHA prioritásai:

  • A közös integrált határigazgatási rendszer további fokozatos létrehozásának támogatása, különös tekintettel a személyek ellenőrzésére és a határok őrizetére;
  • Az Európai Unió külső határainál létrehozandó európai határőrizeti rendszer nemzeti elemei fejlesztésének és végrehajtásának támogatása;
  • Vízumkiadás és az illegális bevándorlás elleni küzdelem támogatása, beleértve a hamis vagy hamisított dokumentumok felismerését, a tagállamok harmadik országokban szervezett konzuli és más szolgálatai tevékenységeinek bővítése útján;
  • A külső határok és vízumok terén elfogadott közösségi jogi eszközök végrehajtásához szükséges informatikai rendszerek létrehozásának támogatása;
  • A külső határok és vízumok terén elfogadott releváns közösségi jogi eszközök, különösen a Schengeni határ-ellenőrzési kódex és az Európai vízumkódex  hatékony alkalmazásának támogatása.

KHA végső kedvezményezettei:

  • Külügyminisztérium;
  • Rendőrség;
  • Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal;
  • Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala;
  • Vám- és Pénzügyőrség;
  • Nemzetbiztonsági Szakszolgálat.