Európai Integrációs Alap - hazai jogszabályok

Vonatkozó magyar jogszabályok

 1. 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
 2. 113/2007. (V. 24.) Korm. Rendelet 2007. évi I. törvény végrehajtásáról a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
 3. 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
 4. 114/2007. (V. 24) Korm. Rendelet a 2007. évi II. törvény végrehajtásáról a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
 5. 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
 6. 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának elősegítéséről
 7. 355/2007. (XII. 23.) Korm. Rendelet a Magyar Köztársaság által szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról
 8. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
 9. 2005. évi CXXXIX. Törvény a felsőoktatásról
 10. 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról
 11. 1993. évi LV. Törvény a magyar állampolgárságról
 12. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 13. 2003. évi LXXX. Törvény a jogi segítségnyújtásról
 14. 2001. évi CI. Törvény a felnőttképzésről
 15. 22/2004. (II. 16.) Korm. Rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól
 16. 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól
 17. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól
 18. 23/2012. (IV. 26.) BM rendelet a 2007-2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekről.

A pályázóknak a pályázatok tervezésekor az alábbi jogszabályokra is figyelemmel kell lenniük:

 1. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény,
 2. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 3. a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (amortizáció),
 4. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
 5. egyéb vonatkozó jogszabályok.

 

CsatolmányMéret
23/2012. (IV. 26.) BM rendelet263.08 KB