Jogi háttér (EU):

2007/574/EK európai parlamenti és tanácsi határozata „Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007-2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról

2007/599/EK bizottsági határozat az 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó stratégiai iránymutatások elfogadása tekintetében történő végrehajtásáról

2008/456/EK bizottsági határozat a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-asidőszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról

A Bizottság C(2011) 1160 számú határozata a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Külső Határok Alap létrehozásáról szóló 574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2008/456/EK bizottsági határozat módosításáról

 

 

Csatolmányok: 7

Jogi háttér (hazai):

1085/2007. (XI.9.)  Korm. határozat a Külső határok Alap intézményi rendszeréről

1102/2007. (XII.23.) Korm. határozat a Magyar Köztársaság Külső Határok Alap Nemzeti Programjáról

23/2012. (IV. 26.) BM rendelet a 2007-2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekről.

Külső Határok Alap 2007 és 2008 évi programjának végrehajtásáról jelentés

Jelentés a Kormány részére a KHA 2009 évi program végrehajtásáról

 

A jogszabályi felsorolás nem taxatív, az aktuális jogszabályi háttérről az alábbi címen tájékozódhat :

https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

 

Csatolmányok: 6

23/2012. (IV. 26.) BM rendelet a 2007-2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről (2014. február 1-től hatályos szöveg)

Csatolmányok: 1