Vonatkozó magyar jogszabályok

 1. 2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
 2. 113/2007. (V. 24.) Korm. Rendelet 2007. évi I. törvény végrehajtásáról a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
 3. 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
 4. 114/2007. (V. 24) Korm. Rendelet a 2007. évi II. törvény végrehajtásáról a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
 5. 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
 6. 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának elősegítéséről
 7. 355/2007. (XII. 23.) Korm. Rendelet a Magyar Köztársaság által szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról
 8. 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
 9. 2005. évi CXXXIX. Törvény a felsőoktatásról
 10. 1989. évi II. törvény az egyesülési jogról
 11. 1993. évi LV. Törvény a magyar állampolgárságról
 12. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 13. 2003. évi LXXX. Törvény a jogi segítségnyújtásról
 14. 2001. évi CI. Törvény a felnőttképzésről
 15. 22/2004. (II. 16.) Korm. Rendelet a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól
 16. 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól
 17. 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól
 18. 23/2012. (IV. 26.) BM rendelet a 2007-2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerekről.

A pályázóknak a pályázatok tervezésekor az alábbi jogszabályokra is figyelemmel kell lenniük:

 1. a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény,
 2. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
 3. a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (amortizáció),
 4. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
 5. egyéb vonatkozó jogszabályok.

 

Csatolmányok: 1

Az Európai Integrációs Alapra vonatkozó (alábbiakban felsorolt, magyar-angol nyelvű)  főbb uniós jogszabályok a csatolmányok között megtekinthetők:

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2007/VIII/21 a 435/2007/EK tanácsi határozatnak a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra vonatkozó stratégiai iránymutatások elfogadása tekintetében történő végrehajtásáról

COMMISSION DECISION of 21/VIII/2007 Implementing Council Decision 2007/435/EC as regards the adoption of strategic guidelines for 2007 to 2013

A TANÁCS HATÁROZATA (2007. június 25.) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról (2007/435/EK)

COUNCIL DECISION of 25 June 2007 establishing the European Fund for the Integration of third-country nationals for the period 2007 to 2013 as part of the General programme ‘Solidarity and Management of Migration Flows’ (2007/435/EC)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2008. március 5.) a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról szóló 2007/435/EK tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról (2008/457/EK)

COMMISSION DECISION of 5 March 2008 laying down rules for the implementation of Council Decision 2007/435/EC establishing the European Fund for the Integration of third-country nationals for the period 2007 to 2013 as part of the General programme ‘Solidarity and Management of Migration Flows’ as regards Member States' management and control systems, the rules for administrative and financial management and the eligibility of expenditure on projects co-financed by the Fund (2008/457/EC)

A Bizottság C2011 1289 sz. határozata 2011.3.3. a „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedését segítő európai alap létrehozásáról szóló 2007/435/EK tanácsi határozatnak a tagállamok igazgatási és ellenőrzési rendszerei, az igazgatási és pénzügyi irányításra vonatkozó szabályok, valamint az alap által társfinanszírozott projektek kiadásainak támogathatósága tekintetében történő végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 2008/457/EK határozat módosításáról.

 

Csatolmányok: 7